#
Strona główna
#
Firma dwukrotnie uzyskała dofinansowanie na realizację projektów, które współfinansowane były przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Proiagramu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

  Projekt 1
  "Modernizacja przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych urządzeń w procesie projektowania architektoniczno-budowlanego oraz poprawa warunków pracy, prowadząca do przewagi nad konkurencją".
Wartość projektu - 123 586,00 zł
Wartość dofinansowania - 60 780,00 zł

Projekt 2
"Modernizacja i rozwój przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych technik projektowania architektoniczno-budowlanego i zasadniczej zmiany sposobu pracy, prowadząca do przewagi nad konkurencją".
Wartość projektu - 175 192,00 zł
Wartość dofinansowania - 85 560,00 zł


Realizacja projektów pozwoliła na całkowitą wymianę sprzętu komputerowego, sprzętu do edycji i powielania dokumentacji, pomiarów geodezyjnych.
Zakupiono również najnowocześcniejsze oprogramowanie do projektowania architektoniczno-budowlanego, konstrukcyjnego oraz obliczeń statycznych.
 

undicom.pl
tworzenie stron www gliwice
created by
tel.: (+48) 32 231 77 82