#
Strona główna
#
Jesteśmy  biurem  projektów  z  zespołem  ludzi,  którzy  poprzez  swoje  szerokie i różnorodne doświadczenie zawodowe oraz cechy osobowościowe tworzą spójny, wszechstronny i kompletny zespół projektowy.

Działamy tak, aby spełnić zamierzenia inwestycyjne klientów poprzez wyważenie wszelkich aspektów mających wpływ na ostateczny wynik naszej pracy, biorąc pod  uwagę ograniczenia stawiane przez czas, przestrzeń, przepisy i ekonomię.

Firma MABUD została założona w 1992 roku przez Danutę Mazgaj, w roku 1995 współwłaścicielem został Marian Mazgaj. Od momentu powstania firmy w jej skład wchodzi także zespół projektowy.

Świeże spojrzenie do firmy wprowadził Sebastian Mazgaj – związany z działalnością nieprzerwanie od 1997 roku, w roku 2004 do zespołu dołączyła także Joanna Mazgaj.

W grudniu 2006 roku firma zmieniła osobowość prawną z MABUD na MABUD Spółka Cywilna.

W październiku 2010 roku uzyskaliśmy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego Pierwszego Stopnia, stwierdzające pełną zdolność  do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne”.

MABUD w dzisiejszej formie tworzą członkowie rodziny- przedstawiciele dwóch pokoleń oraz zespół zaufanych i sprawdzonych pracowników. Wśród nas są projektanci wszystkich branż projektowych.
Jako zespół z bogatym, wieloletnim doświadczeniem służymy swoją wiedzą na każdym etapie inwestycji budowlanych, od przeprowadzania analiz przedprojektowych, opracowywania programów inwestycji, koncepcji, poprzez wykonywanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, po sprawowanie nadzorów autorskich podczas realizacji inwestycji.

Przez lata działalności opracowaliśmy wiele projektów obiektów różnych typów, funkcji i skali.

W imieniu klienta zajmujemy się uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych i decyzji administracyjnych.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług. Wyróżniamy się profesjonalizmem, dbałością o pełne zaspokojenie oczekiwań klientów, efektywnością, terminowością, wysokim poziomem merytorycznym i technicznym tworzonych prac.

Wysoko wykwalifikowana kadra pracowników stałych i kontraktowych, w połączeniu z nowoczesnym sprzętem komputerowym i profesjonalnym oprogramowaniem oraz sprawną organizacją pracy poszczególnych zespołów sprawiają, iż realizacja nawet bardzo skomplikowanych inwestycji przebiega sprawnie i satysfakcjonująco dla obu stron kontraktu.
undicom.pl
tworzenie stron www gliwice
created by
tel.: (+48) 32 231 77 82