#
Strona główna
#

Jednostki podległe Ministerstwu Obrony Narodowej:
-Stołeczny Zarząd Infrastruktury w Warszawie
-Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Krakowie
-Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Bydgoszczy
-Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Lublinie
-Rejonowy Zarząd Infrastruktury we Wrocławiu
-Wojskowy Zarząd Infrastruktury w Poznaniu
-12 TOL Warszawa
 

 
Jednostki i Przedsiębiorstwa Państwowe:
-Politechnika Śląska w Gliwicach
-Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
-Lotnicze Pogotowie Ratunkowe w Warszawie
-Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
-Komenda Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Zawierciu
-Zakład Karny nr 2 w Strzelcach Opolskich
-Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach
-Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Zabrzu
-Zarząd Budynków Miejskich II TBS Sp. z o.o. w Gliwicach
-Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Oddział Oczyszczalnia Ścieków w Gliwicach
-Gliwicka Spółka Węglowa, KWK "Sośnica"
-Zakład Inżynierii Miejskiej w Mikołowie
-Teatr Śląski w Katowicach



Przedsiębiorstwa komercyjne:
-TESCO Polska Sp. z o.o.
-Isover-Gullfiber Polska Sp. z o.o. Gliwice


 
 

Spółdzielnie mieszkaniowe:
-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Miechowice" w Bytomiu
-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domator" w Gliwicach
-Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Politechnice Śląskiej w Gliwicach
-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Stare Gliwice" w Gliwicach
-Spółdzielnia Mieszkaniowa „Śródmieście" w Gliwicach
-Zabrzańska Spółdzielnia Mieszkaniowa
-Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości św. Marka w Gliwicach 
 

Urzędy Miast i Gmin:
-Starostwa Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim, Gliwicach, Tarnowskich Górach, Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego
-Urzędy Miejskie w Gliwicach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu, Tarnowskich Górach, Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Pyskowicach
-Urząd Gminy Koszęcin, Gmina Czernica 
 
Fundacje:
-Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, Kraków 
-Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii, Katowice 
 
Domy Pomocy Społecznej:
-Dom Pomocy Społecznej im. Brata Alberta w Gorzycach
-Dom Pomocy Społecznej "Ostoja" w Sośnicowicach,
-Dom Pomocy Społecznej "Senior" w Rudzie Śląskiej

 
Szpitale i jednostki związane z ochroną zdrowia
-Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca
-Szpital Powiatowy w Pyskowicach,
-Wielospecjalistyczny Szpital Powiatowy im. dr B. Hagera w Tarnowskich Górach.
-Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny w Lublińcu




Kolejność zamieszczonych Klientów jest całkowicie przypadkowa

undicom.pl
tworzenie stron www gliwice
created by
tel.: (+48) 32 231 77 82