#
Strona główna
#
Jako zespół z bogatym, wieloletnim doświadczeniem służymy swoją wiedzą na każdym etapie inwestycji budowlanych, od przeprowadzania analiz przedprojektowych, opracowywania programów inwestycji, koncepcji, poprzez wykonywanie wielobranżowych projektów budowlanych i wykonawczych, po sprawowanie nadzorów autorskich i inwestorskich podczas realizacji. W imieniu klienta zajmujemy się uzyskiwaniem wszelkich niezbędnych uzgodnień formalno-prawnych i decyzji administracyjnych.

Zajmujemy się zarówno projektami szeroko pojętych przebudów obiektów istniejących, w tym także objętych różnymi formami ochrony konserwatorskiej, jak i projektowaniem obiektów nowych.

Opracowujemy także projekty związane z dostępem do informacji niejawnych, do klauzuli poufne włącznie (posiadamy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia).

Świadczymy także usługi poligraficzne [cennik]
Świadczymy także usługi pomiarów niwelacyjnych [cennik]
WYKONUJEMY - OPRACOWUJEMY - UZYSKUJEMY - OFERUJEMY:
 • wielobranżową dokumentację projektowo-kosztorysowa inwestycji budowlanych oraz infrastrukturalnych w branżach:
  • architektonicznej
  • konstrukcyjno-budowlanej
  • drogowej, lotniskowej
  • instalacji sanitarnych
  • instalacji cieplnych
  • instalacji wentylacyjnych
  • instalacji elektrycznych
  • instalacji energetycznych
  • sieci teleinformatycznych jawnych i niejawnych
  • systemów alarmowych, kontroli dostępu, CCTV, P.POŻ.
 • wszelkie uzgodnienia i pozwolenia umożliwiające uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę
 • specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • programy inwestycji
 • programy funkcjonalno-użytkowe
 • analizy przedprojektowe, studia programowo-przestrzenne, projekty koncepcyjne
 • ekspertyzy, opinie techniczne
 • sprawowanie nadzorów autorskich
undicom.pl
tworzenie stron www gliwice
created by
tel.: (+48) 32 231 77 82