#
Strona główna
#
Posiadamy:

  • kancelarię tajną,
  • zorganizowany pion ochrony,
  • certyfikowany system teleinformatyczny do wytwarzania, przetwarzania i przechowywania informacji niejawnych z wykorzystaniem sprzętu informatycznego
  • wieloosobowy zespół projektowy posiadający poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
Dzięki temu opracowujemy także projekty związane z dostępem do informacji niejawnych, do klauzuli TAJNE włącznie.

W roku 2010 otrzymaliśmy Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego pierwszego stopnia stwierdzające, że posiadamy pełną zdolność do zapewnienia ochrony informacji niejawnych oznaczonych klauzulą TAJNE, wydane przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Numer certyfikatu - SBPK007310T.
Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego - Europejska Agencja Kosmiczna
Koncescja MSWiA
Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na ochronę osób i mienia w formie zabezpieczenia technicznego
undicom.pl
tworzenie stron www gliwice
created by
tel.: (+48) 32 231 77 82